Zadarnic ne născurăm şi făr’ să trebuim!


SONET

(Contimpuranilor mei)

Ion Luca Caragiale

Fără de graiuri gure şi ochi făr’ de priviri,
Făr’ de mişcare forme, şi încă, vai! ce este
Mai sec în astă lume şi mai nemernic, ţeste
Făr’ de gândiri şi inimi lipsite de simţiri!

Aşa ne pomenirăm, dodată, fără veste,
Trecând p-aci, prin jocul capricioasei firi.
Bizar! Fiinţe fără fiinţă, trecem peste
Pocitul visal unei smintite-nchipuiri

În vreme de-njosire, în tină şi din tină,
Ne căpătarăm locul l-a soarelui lumină;
Zadarnic ne născurăm şi făr’ să trebuim!

Păsemne-aşa ne scrise pustia de ursită:
Pă cum ne fuse vremea meschină ş-umilită,
Meschini şi mediocri să fim şi să murim!

Reclame