Toate stau pe loc, fireşti,


Înserare
Leonid Dimov

De prin vremile greceşti
Leneş, în sufragerie
Bate-n tacte la fereşti
Un amurg ca de lămâie.

Toate stau pe loc, fireşti,
Nemişcate, ca-n cutie:
Geamurile prinse-n cleşti
De alamă cânepie

Porţelanuri chinezeşti
Adunate pe-o tipsie,
Ceainic alb horit de ceşti
În dantelă viorie.

O, de n-ar fi fost să creşti
Sol de barbă pământie
Şi veşminte boiereşti
Foşnitoare-n vrăjmăşie.

Chiar din palpitări lumeşti,
Vise oarbe când învie
Sub iviri gospodăreşti
În odaia fumurie.

Reclame